καινοτομία. ποιότητα. εξυπηρέτηση.

Ηγετική θέση,

Η Δροσίνα είναι από τις δυναμικότερα αναπτυσσόμενες και πιο καινοτόμες εμπορικές εταιρίες στην Κρήτη.

Αρχική

με σύγχρονα συστήματα εμπορευμάτων

State-of-the-art

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και τις κεντρικές αποθήκες…